Na vsebino
EN
24. 6. 2023

Drugo srečanje Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi

Državna revizijska komisija kot članica Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi (Network of Public Procurement Review Bodies of South-Eastern Europe), h kateri je pristopila s podpisom akta o ustanovitvi 28. 10. 2022, aktivno sodeluje pri vseh dejavnostih in projektih, zato so se njeni predstavniki udeležili drugega srečanja mreže, ki je potekalo 14. junija 2023 v Tirani.

Drugo srečanje Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni EvropiDrugo srečanje Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi

Vsebinski poudarek srečanja, ki se je odvijal v organizaciji institucij SIGMA – OECD (instrumenti SIGMA za ocenjevanje nacionalnih sistemov javnega naročanja), Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Komisije za javna naročila iz Albanije, je bil na razvoju sistemov pravnega varstva v postopkih javnega naročanja sedaj in v prihodnje. Izpostavljeni so bili trenutni izzivi, s katerimi se soočajo prvostopenjski organi pravnega varstva na področju javnega naročanja, transparentnost kot glavni steber institucionalne kakovosti, digitalizacija javnega naročanja, neodvisnost organov pravnega varstva, pravičnost postopka in zaupanje trga pri javnih naročilih, sprememba zakonodaje javnega naročanja, predstavljene pa so bile tudi nekatere novejše odločitve Sodišča EU na tem področju.

Razpravljavci, med katerimi je s panelom aktivno sodeloval tudi Igor Luzar, član Državne revizijske komisije, so med drugim obravnavali področje razvoja pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, ob upoštevanju sedanjih in pričakovanih praks. Luzar je udeležencem srečanja predstavil nekatere novejše odločitve Sodišča EU iz področja javnega naročanja. Izpostavljene so bile sodbe, ki so obravnavale institute glede preglednosti, zaupnosti in pravice do dostopa ključnih vsebin in informacij, kot tudi tiste, ki so naslavljale vprašanja glede enakovrednosti ponujenih sestavnih delov originalnim v okviru tehničnih specifikacij izpostavljenega naročila, ter nadalje tiste, ki so obravnavale indice glede neobičajno nizke ponudbe in izključitev iz postopkov javnega naročanja.

Igor Luzar, član Državne revizijske komisije, med predstavitvijoIgor Luzar, član Državne revizijske komisije, med predstavitvijo

V sklopu srečanja je potekala tudi konferenca »Open & Sustainable Procurement in Europe«, katere vsebina je bila razdeljena na več sekcij. Predavatelji so razpravljali o skupni viziji odprtega in trajnostnega javnega naročanja v Evropi, o izzivih in priložnostih za bolj odprta in trajnostna javna naročila, o ključnem tematskem področju (podnebje, vključevanje in tehnologija), o boljši izmenjavi informacij (e-obrazci, podatki in politike) z zaključkom, kaj moramo narediti skupaj, da gremo lahko naprej z uspešnim javnim naročanjem.

Konferenca Open & Sustainable Procurement in EuropeKonferenca Open & Sustainable Procurement in Europe

Natisni stran