Na vsebino
EN
7. 6. 2023

Srečanje ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Na 12. srečanju ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, ki je tokrat v organizaciji Švedskega organa za konkurenco (Swedish Competition Authority) pod okriljem predsedovanja Švedske Svetu Evropske unije potekalo od 31. maja do 1. junija 2023 v Stockholmu, je sodelovala članica Državne revizijske komisije dr. Mateja Škabar.

12. srečanje ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil12. srečanje ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Na srečanju ekspertne skupine, ki od njene ustanovitve 2017 poteka dvakrat letno, v organizaciji in sodelovanju Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (DG GROW) pri Evropski komisiji, je v uvodnem delu predsedujoča država članica Švedska predstavila pravni okvir, sistem pregleda javnih naročil, način delovanja javnega naročanja in sodne zaščite ponudnikov.

Sledil je pregled kazalnikov, števila odločitev organov držav Evropske unije, zadolženih za prvo stopnjo revizije postopkov javnih naročil, ki je nakazal trend upadanja števila zahtevkov za revizijo v državah članicah Evropske unije. Pri tem se je zopet izpostavila problematika načinov štetja prejetih zahtevkov za revizijo, ki ga prvostopenjski organi pravnega varstva s področja javnega naročanja različno tolmačijo, kar je spodbudilo udeležence k zanimivi izmenjavi mnenj.

Predstavniki Hrvaške, Poljske, Romunije in Slovaške so orisali organiziranost njihovih prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in rezultate nacionalnih ukrepov, ki vplivajo na število pritožb v javnem naročanju.

V nadaljevanju je bila podana implementacija posameznih pravnih institutov v nacionalno pravo, s poudarkom na spremembah pogodbe, ki jih je izpostavila Švedska, okvirnih sporazumih, ki jih je navedla Češka, in črnih seznamih, ki ji je prikazala Litva.

Ob koncu srečanja so predstavniki Generalnega direktorata prikazali posodobljen pregled sodne prakse Sodišča EU o javnih naročilih in pravnih sredstvih.

Udeleženci 12. srečanja ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročilUdeleženci 12. srečanja ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Želena izmenjava praks je nakazala, da podobne probleme organi nadzora pravnega varstva s področja javnega naročanja rešujejo na različne načine zaradi njihove drugačne oblike organiziranosti, zato je statistične podatke sistemov pravnega varstva v posameznih državah članicah Evropske unije težko medsebojno primerjati in na podlagi le teh določiti primerljive podatke in kazalnike. Prav oblikovanje skupnih standardov in kazalnikov, ki bi posameznim državam pomagali pri oblikovanju najbolj učinkovitih sistemov, pa je eden od ciljev sodelovanja in povezovanja organov držav Evropske unije, ki so zadolženi za prvo stopnjo revizije postopkov javnih naročil.

Natisni stran