Na vsebino
EN
26. 4. 2023

DKOM ugodila zahtevkoma za revizijo vlagateljev Salus in Farmadent v zadevi »Dobava zdravil na recept«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava zdravil na recept«, ki ga izvaja naročnik Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne v svojem imenu in v imenu 13 javnih lekarniških zavodov, obravnavala zahtevka za revizijo vlagatelja Salus, d.o.o., Ljubljana, in vlagatelja Farmadent, d.o.o., Maribor.


Državna revizijska komisija je ugotovila, da so podane nekatere naročnikove kršitve pri oblikovanju določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki sta jih v zahtevkih za revizijo zatrjevala vlagatelja. Državna revizijska komisija je ugotovila naročnikovo kršitev načela transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), ker ni objavil popisa zdravil za vse posamezne naročnike, ker zahteva dobavo novih zdravil, ob upoštevanju ponudbenih pogojev, in ker je predvidel, da bodo zdravila v izvedbeni fazi prehajala iz enega sklopa v druge sklope. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik oblikoval nasprotujočo si dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da ponudnikom ni zagotovil zadosti informacij za pripravo ponudbe.


Ker je odprava ugotovljenih kršitev mogoča zgolj z razveljavitvijo celotnega postopka javnega naročanja, saj je rok za prejem ponudb že potekel, prejete ponudbe pa so bile že odprte, naročnik pa po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati in dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je Državna revizijska komisija v celoti razveljavila postopek javnega naročanja. 

Natisni stran