Na vsebino
EN
23. 6. 2022

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja Ljubljanski potniški promet v zadevi »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva v zvezi z zadevo »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«, naročnika Ministrstvo za infrastrukturo RS, obravnavala zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj Ljubljanski potniški promet, d. o. o., Ljubljana, vložil zoper odločitev naročnika, da se ne odda sklop 6.   


Državna revizijska komisija je ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen in razveljavila odločitev naročnika, da se ne odda sklop 6.


Državna revizijska komisija je pritrdila vlagatelju, da naročnik oddaja javno naročilo storitev in ne koncesije za storitve, zato se glede na tretjo poved iz prvega odstavka 5. člena Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315 z dne 3. 12. 2007, str. 1) ni mogel opreti na drugi odstavek 5. člena te uredbe, da zavrne ponudbo, v kateri je sodeloval vlagatelj. Ker je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo že iz navedenega razloga, drugih očitkov ni obravnavala, saj njihova obravnava ne bi več vplivala na vlagateljev položaj.

 

Natisni stran