Na vsebino
EN
23. 6. 2022

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Farmadent v zadevi »Dobava zdravil na recept«

Državna revizijska komisija je na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Farmadent, d.o.o., Maribor, odločala v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava zdravil na recept«, ki ga izvaja naročnik Lekarniška zbornica Slovenije. 


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zatrjeval, da je naročnik nekatere določbe dokumentacije, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, oblikoval v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja, načelo enakopravne obravnave ponudnikov in načelo sorazmernosti).  


Vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal zatrjevanih naročnikovih kršitev pri oblikovanju določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljenega.  
 

Natisni stran