Na vsebino
EN
4. 2. 2022

Nova članica Državne revizijske komisije

Državni zbor RS je na 29. redni seji na predlog Mandatno-volilne komisije DZ RS v skladu z 61.e členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l, 60/17 in 72/19) imenoval dr. Matejo Škabar za članico Državne revizijske komisije.

Nova članica Državne revizijske komisije je bila imenovana zaradi poteka mandata članu Državne revizijske komisije mag. Gregorju Šebeniku, ki je bil imenovan izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri. Svojo funkcijo bo nova članica Državne revizijske komisije, ki je pred tem že opravljala delo članice Državne revizijske komisije, nastopila najpozneje tri mesece po imenovanju. Mandat člana Državne revizijske komisije je osem let in je lahko ponovno imenovan.

Mateja Škabar je doktorirala iz komunikacij na temo vplivov medijev na percepcijo korupcije v javnem naročanju. Ima dolgoletne delovne izkušnje iz upravljanja s finančnimi in človeškimi viri na področjih javnega naročanja, korupcije, evalvacije evropskih projektov ter projektnega vodenja za naročnike in ponudnike, ki so bili nadgradnja dela v upravah večjih slovenskih podjetij in državnih institucij.
 

Natisni stran