EN
7. 12. 2021

Prodaja premičnega premoženja DKOM

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija oziroma prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020 - ZDLGPE, 175/2020) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter 17. členom Pravilnika o popisu št. 037-19/05 z dne 23.12.2005, objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja.

Ogled predmetov prodaje bo v ponedeljek, 13. 12. 2021, ob 10. uri, po obvezni predhodni najavi.

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja.pdf

Obrazec - Ponudba za odkup osnovnih sredstev.docx

Natisni stran