Na vsebino
EN

Navodila za uporabo iskalnika po odločitvah DKOM

Najmanjše število znakov, po katerih iskalnik lahko išče in niso navedeni kot dvočrkovna kratica v seznamu, je 3 (v to niso vključena ločila in posebni znaki).

Uporaba posebnih znakov in način vpisovanja:

 

Možnosti omejevanja in razvrstitve iskanja:

 


Teksti povzeti po: Celija, Nada D. (2000-2011): Katalog OKO [Elektronski vir] : hierarhično strukturirani viri, razpoložljivi na World Wide Webu. Hiperprostor. [Online]. 

Natisni stran